瑞士Gotthard Base地道创造新的里程碑世界修建

几天前,在制作Gotthard Base地道中,一座3000吨的钻头穿过了阿尔卑斯山岩层的末了几米。这发生在地道的57千米处、9.5米宽之处 。这条地道是世界上最长的火车地道 ,比原先的世界纪录连结者——日本的海下Seikan地道长3千米。

10月15日下战书两点,末了5英尺岩石在200名显要以及施工职员的见证下被穿过。在瑞士电视台的现场拍摄下,地道两端的工程师最先握手 。不外 ,施工历程其实不轻松,8名工报酬此丧身。 这座地道长151.84千米,耗资约70亿欧元 ,可以或许双向运营,逐日将300名搭客或者是货运列车穿行在瑞士苏黎世以及意年夜利米兰之间,行程只需要不到3小时。 因为每一年有130万辆卡车颠末游览路线超过阿尔卑斯山 ,瑞士人很是担忧拥挤以及污染问题,是以对于这条地道很是存眷 。据估算,新地道建成后 ,再翻山越野的卡车将削减到65万辆。hth华体会网页登录入口-官方网站
【读音】:

jǐ tiān qián ,zài zhì zuò Gotthard Basedì dào zhōng ,yī zuò 3000dūn de zuàn tóu chuān guò le ā ěr bēi sī shān yán céng de mò le jǐ mǐ 。zhè fā shēng zài dì dào de 57qiān mǐ chù 、9.5mǐ kuān zhī chù 。zhè tiáo dì dào shì shì jiè shàng zuì zhǎng de huǒ chē dì dào ,bǐ yuán xiān de shì jiè jì lù lián jié zhě ——rì běn de hǎi xià Seikandì dào zhǎng 3qiān mǐ 。

10yuè 15rì xià zhàn shū liǎng diǎn ,mò le 5yīng chǐ yán shí zài 200míng xiǎn yào yǐ jí shī gōng zhí yuán de jiàn zhèng xià bèi chuān guò 。zài ruì shì diàn shì tái de xiàn chǎng pāi shè xià ,dì dào liǎng duān de gōng chéng shī zuì xiān wò shǒu 。bú wài ,shī gōng lì chéng qí shí bú qīng sōng ,8míng gōng bào chóu cǐ sàng shēn 。 zhè zuò dì dào zhǎng 151.84qiān mǐ ,hào zī yuē 70yì ōu yuán ,kě yǐ huò xǔ shuāng xiàng yùn yíng ,zhú rì jiāng 300míng dā kè huò zhě shì huò yùn liè chē chuān háng zài ruì shì sū lí shì yǐ jí yì nián yè lì mǐ lán zhī jiān ,háng chéng zhī xū yào bú dào 3xiǎo shí 。 yīn wéi měi yī nián yǒu 130wàn liàng kǎ chē diān mò yóu lǎn lù xiàn chāo guò ā ěr bēi sī shān ,ruì shì rén hěn shì dān yōu yōng jǐ yǐ jí wū rǎn wèn tí ,shì yǐ duì yú zhè tiáo dì dào hěn shì cún juàn 。jù gū suàn ,xīn dì dào jiàn chéng hòu ,zài fān shān yuè yě de kǎ chē jiāng xuē jiǎn dào 65wàn liàng 。