第19届国际年夜学生修建学专业卒业设计竞赛日前在俄罗斯沃罗涅什市进行,共有30多个国度以及地域的300多份修建学专业卒业设计作品到场展览以及评审。北京交通年夜学学生的3件卒业设计作品得到国际竞赛一等奖 。

据先容 ,获奖作品中 ,北交年夜修建与艺术系选送的“丛林都会” 、“360度全景旅馆”以及“绿色休养院”等3项作品得到一等奖,“天津北辰区高层办公贸易综合体设计”以及“略阳文化文娱举措措施的空间结构与修建设计研究”等2项作品得到二等奖 。以上获奖作品由韩林飞传授 、董玉喷鼻副传授、陈岚等西席引导。 国际年夜学生修建学专业卒业设计竞赛由国际修建师结合会修建教诲委员会每一年主理,至2010年已经举办19届 ,该校修建学专业是第三次到场此项设计竞赛并获奖,曾经于2008年获一项一等奖,2009年获两项一等奖。hth华体会网页登录入口-官方网站
【读音】:

dì 19jiè guó jì nián yè xué shēng xiū jiàn xué zhuān yè zú yè shè jì jìng sài rì qián zài é luó sī wò luó niè shí shì jìn háng ,gòng yǒu 30duō gè guó dù yǐ jí dì yù de 300duō fèn xiū jiàn xué zhuān yè zú yè shè jì zuò pǐn dào chǎng zhǎn lǎn yǐ jí píng shěn 。běi jīng jiāo tōng nián yè xué xué shēng de 3jiàn zú yè shè jì zuò pǐn dé dào guó jì jìng sài yī děng jiǎng 。

jù xiān róng ,huò jiǎng zuò pǐn zhōng ,běi jiāo nián yè xiū jiàn yǔ yì shù xì xuǎn sòng de “cóng lín dōu huì ”、“360dù quán jǐng lǚ guǎn ”yǐ jí “lǜ sè xiū yǎng yuàn ”děng 3xiàng zuò pǐn dé dào yī děng jiǎng ,“tiān jīn běi chén qū gāo céng bàn gōng mào yì zōng hé tǐ shè jì ”yǐ jí “luè yáng wén huà wén yú jǔ cuò cuò shī de kōng jiān jié gòu yǔ xiū jiàn shè jì yán jiū ”děng 2xiàng zuò pǐn dé dào èr děng jiǎng 。yǐ shàng huò jiǎng zuò pǐn yóu hán lín fēi chuán shòu 、dǒng yù pēn bí fù chuán shòu 、chén lán děng xī xí yǐn dǎo 。 guó jì nián yè xué shēng xiū jiàn xué zhuān yè zú yè shè jì jìng sài yóu guó jì xiū jiàn shī jié hé huì xiū jiàn jiāo huì wěi yuán huì měi yī nián zhǔ lǐ ,zhì 2010nián yǐ jīng jǔ bàn 19jiè ,gāi xiào xiū jiàn xué zhuān yè shì dì sān cì dào chǎng cǐ xiàng shè jì jìng sài bìng huò jiǎng ,céng jīng yú 2008nián huò yī xiàng yī děng jiǎng ,2009nián huò liǎng xiàng yī děng jiǎng 。